Parag Parikh Conservative Hybrid Fund-Dir (G)

Parag Parikh Conservative Hybrid Fund-Dir (G)

Moderately HighDebtHybrid
Not Rated
Loading...

Scheme Details

-%

Expense Ratio

844 cr

Fund Size

5,000

Minimum Lumpsum

3,000

Minimum SIP

Holdings

Telangana 2028
6.8%
Madhya Pradesh 2028
5.86%
Punjab 2028
5.24%
Uttar Pradesh 2028
5.19%
Rajasthan 2028
4.59%

Fund Manager

R
Rajeev Thakkar
R
Raunak Onkar
R
Raj Mehta